M16 – Ørnetågen

SH-114 aka Flying Dragon

Tre kometer på en nat

Komet 186P/Garradd

Komet C/2018 L2 ATLAS